ארכיוני מחבר

אורנה ראובני - IT Solutions

מנהלת פרויקטים בכירה ומנהלת תחום מתודולוגיה, מהנדסת תעשייה וניהול